Musea / Museen

Zaalteksten voor de vaste collectie en het prentenkabinet.

Teksten voor de tentoonstellingen 'British Vision' (2007), 'Ford Madox Brown' (2012), '3 x collectie' (2012), 'Modernisme. Abstracte Belgische kunst en Europa 1912-1930' (2013), 'Van Eyck. Een optische revolutie' (2019/2020).

Teksten over de restauratie van het 'Lam Gods' van de gebroeders Van Eyck (2012).

Revisie website (2012).

Bruikleenaanvragen (2008).

 

Ausstellungstexte zur ständigen Sammlung und zum Kupferstichkabinett.

Texte zu den Ausstellungen British Vision” (2007), Ford Madox Brown” (2012), 3 x Sammlung” (2012), Die Moderne. Abstrakte belgische Kunst und Europa 1912-1930 (2013), Van Eyck. Eine optische Revolution (2019/2020).

Dokumente zur Restaurierung des Genter Altars” der Brüder Van Eyck (2012).

Lektorat der Webseite (2012).

Korrespondenz über Leihgaben (2008).

Zaalteksten voor de vaste collectie.

Persmap en teksten voor de tentoonstelling 'Vorstelijk verzameld' (2011).

Teksten over de restauratie van 'De prediking van Johannes de Doper' na Pieter Bruegel de Oude (2012) en 'Het Laatste Oordeel' van Jheronimus Bosch (2014).

Teksten voor de tentoonstellingen 'Fabienne Verdier. Hommage aan de Vlaamse Meesters' (2013), 'Van Palmzondag tot Pinksteren. Passieprenten van Johannes Stradanus', 'Ellen Harvey' (2014), 'Huib Hoste, pionier van het Belgisch modernisme', 'InDRUKwekkend: nieuwe topstukken uit het Brugse prentenkabinet', 'Mythische primitieven: gotisch reveil in de 19e eeuw', 'Making Connections' (2015), 'Maryam Najd. Eight Volumes of Fantasy' (2016), 'De kunst van het recht. Drie eeuwen gerechtigheid in beeld' (2016), 'Pieter Pourbus en de vergeten meesters' (2017), 'Haute Lecture by Colard Mansion. Vernieuwing van tekst en beeld in middeleeuws Brugge' (2017, audiogids) en 'Van Eyck in Brugge' (2020).

Teksten voor de catalogus bij de tentoostelling 'Making Connections' van Robert Devriendt (ISBN 978-90-811447-0-4) (2015).

 

Ausstellungstexte zur ständigen Sammlung.

Pressemappe und Texte zur Ausstellung Fürstlich gesammelt” (2011).

Dokumente zur Restaurierung der Bruegel-Kopie Die Predigt Johannes des Täufers” (2012) und des Jüngsten Gerichts von Hieronymus Bosch (2014).

Texte zu den Ausstellungen Fabienne Verdier. Hommage an die flämischen Meister (2013), Von Palmsonntag bis Pfingsten. Passionsstiche von Johannes Stradanus”, Ellen Harvey (2014), Huib Hoste, Pionier der belgischen Moderne”, BeeinDRUCKend: neue Meisterwerke aus dem Brügger Kupferstichkabinett”, Mythische Primitive: gotische Renaissance im 19. Jahrhundert”, Making Connections (2015), Maryam Najd. Eight Volumes of Fantasy” (2016), Die Kunst des Rechts. Drei Jahrhunderte Gerechtigkeit im Bild (2016), Pieter Pourbus und die vergessenen Meister (2017), Haute Lecture by Colard Mansion. Die Erneuerung von Text und Bild im Brügge des Mittelalters (2017, Audioguides) und Van Eyck in Brügge (2020).

Texte für den Ausstellungskatalog zu Making Connections von Robert Devriendt (ISBN 978-90-811447-0-4) (2015).

Teksten van de kunstenaar Benoît Van Innis voor zijn tentoonstelling 'Vlagger' en de gelijknamige openluchttentoonstelling in Brugge 2011. Ook als boek verkrijgbaar (ISBN 978-90-81757-00-3).

Teksten voor de tentoonstellingen 'De 17de eeuw door de ogen van Jacques Callot' (2013), 'Was het nu '60 of '70?' (2013), 'Dan Van Severen' (2014), 'Virtuoos maniërisme. Prenten van Hendrick Goltzius' (2014), 'The Intelligent City' (2015), 'Luc Peire' (2016), 'Schatten van Vrienden' (2018), 'De sleutel tot alle kunsten' (2019) en '150 jaar Koninklijke Stadsschouwburg Brugge' (2019).

 

Texte des Künstlers Benoît Van Innis zu seiner Freiluftausstellung „Vlagger“ in Brügge 2011. Auch als Buch erhältlich (ISBN 978-90-81757-00-3).

Texte zu den Ausstellungen Das 17. Jahrhundert durch die Augen von Jacques Callot (2013), Sechziger oder doch Siebziger? (2013), Dan Van Severen (2014), Virtuoser Manierismus. Stiche von Hendrick Goltzius (2014), The Intelligent City (2015), Luc Peire (2016), Freundesschätze (2018), Der Schlüssel zu allen Künsten (2019) und 150 Jahre Königliches Stadttheater Brügge (2019).

Teksten voor de tentoonstelling 'Liefde & Devotie. Het Gruuthusehandschrift' (2013)

Texte zur Ausstellung Die Gruuthuse-Handschrift. Literatur, Musik und Gottesverehrung um 1400 (2013)

Website van het museum (2015)

Webseite des Museums (2015)

Vertaling van alle teksten van de nieuwe permanente collectie (2016)

Übersetzung sämtlicher Texte der neuen Dauerausstellung (2016)

Eindredactie 'MoMA Highlights. 375 Werke aus dem Museum of Modern Art, New York' 2019).

Schlussredaktion MoMA Highlights. 375 Werke aus dem Museum of Modern Art, New York (2019)

tentoonstelling over Auschwitz (2019)

Ausstellung über Auschwitz (2019)

 

 

Theater

Productie van Thomas Bellinck en de KVS, vertaling voor de Wiener Festwochen (2014)

Ausstellung/Performance von Thomas Bellinck und dem Königlich Flämischen Theater Brüssel (KVS), Übersetzung für die Wiener Festwochen (2014), siehe auch die Kritik in Der Standard.

Folder

Broschüre

Correspondentie met genodigden (2012)

Korrespondenz mit teilnehmenden Theatern (2012)

Voorstellingsconcept (2015)

Inszenierungskonzept (2015)

Persoverzichten, productiedossiers etc. (sinds 2016)

Pressestimmen, Produktionsdossiers etc. (seit 2016)

 

 

Muziek / Musik

Artikelen over hun 25-jarig bestaan voor de tijdschriften Windkanal en Tibia (2013), programmaboekjes (2014).

Artikel über ihr 25-jähriges Bestehen für die Zeitschriften Windkanal und Tibia (2013), Konzertprogramme (2014).

www.flanders-recorder-quartet.be

Schubertiade (Outhère) (2015)

Flanders Recorder Quartet, Concerti (Aeolus) (2014)

Gitaarduo Flâmas, Travels (2012)

Channel Classics Records (sinds/seit 2017)

Verslag van de wedstrijd door Bart Spanhove, verschenen in het tijdschrijft Tibia (2013 en 2015).

Bericht über den Wettbewerb von Bart Spanhove für die Zeitschrift Tibia (2013 und 2015).

Voorwoord bij een bewerking van drie koraalpreludes en koralen van J. S. Bach (2014, EM3334)
Voorwoord bij een bewerking van de 5. Hongaarse dans van J. Brahms (2015, EM3339)

Vorwort zu einer Bearbeitung von drei Choralpräludien und Chorälen von J. S. Bach (2014, EM3334)
Vorwort zu einer Bearbeitung des 5. Ungarischen Tanzes von J. Brahms (2015, EM3339)

Terminologisch advies/redactie bij artikelen over de dansen van de barokke suite, verschenen in het tijdschrift 'blokfluitist' (2013/2014, vertaler: Allard van Gent)

Terminologische Mitarbeit/Lektorat der Beiträge über die Tanzsätze der barocken Suite, erschienen in der Zeitschrift blokfluitist (2013/2014, Übersetzer: Allard van Gent)

 Vertaling van het boek van Bart Spanhove (ISBN 978-3-87549-066-4)

 Übersetzung des Buchs von Bart Spanhove, (Edition Moeck 4066, ISBN 978-3-87549-066-4)

 Vertaling van een artikel van Bart Spanhove voor het tijdschrift Üben & Musizieren (2017)

 Übersetzung eines Artikels von Bart Spanhove für die Zeitschrift Üben & Musizieren (2017)

 

 

Film

Transcripties van interviews en ondertitels voor 'Tag Fish' (2010), vertalingen en ondertitels voor 'Jerusalem' (2013) en 'Perhaps All The Dragons' (2014).

Transkriptionen von Interviews und Untertitel für Tag Fish (2010), Übersetzungen und Untertitel für Jerusalem (2013) und Perhaps All The Dragons (2014).

www.berlinberlin.be

Ondertitels (Frans > Duits) voor de film van Gerrit Messiaen

Untertitel (Französisch > Deutsch) für den Film von Gerrit Messiaen

Voice-overs voor vijf korte films over de rechten van het kind, twaalf korte films over natuurwetenschappelijke thema's (2015) en de series 'Just kids', 'Bloot' (2016) en 'Docs Junior' (2018)

Voice-over-Fassungen von fünf Beiträgen zum Thema Kinderrechte, zwölf Kurzfilmen zu naturwissenschaftlichen Themen (2015) und den Reihen Just Kids, Nackt (2016) und Docs Junior (2018)

'Ganz schön anders', audiodescripties voor de tien prijswinnaars (sinds 2015); 'Bach in Brazil' en 'Blacktape' (2015); 'Tschiller: Off Duty' (2016); 'Rückkehr nach Montauk', 'Un profil pour deux' und 'Zwei im falschen Film' (2017); '55 steps' (2018); 'Warten auf'n Bus' (2020); 'Lyrische Suite / Das untergehende Vaterland', 'Eva-Maria' (2021)

Ganz schön anders, Audiodeskriptionen für die zehn Preisträgerfilme (seit 2015); „Bach in Brazil und Blacktape(2015); Tschiller: Off Duty (2016); Rückkehr nach Montauk”, Monsieur Pierre geht online” und Zwei im falschen Film (2017); 55 steps” (2018); Warten auf'n Bus (2020); Hölderlin / Das untergehende Vaterland, Eva-Maria (2021)

Vertaling voor de nagesynchroniseerde versie (2019)

Übersetzung für die Synchronfassung (2019)

Korte film, vertaling van de ondertitels (2020)

Kurzfilm, Übersetzung der Untertitel (2020)

Vertaling van het scenario (2020)

Übersetzung des Drehbuchs (2020)

Fidelio (2020)