annefoto22Mijn bachelor in het vertalen Nederlands - Duits behaalde ik in 2012 aan de Hogeschool voor Tolken en Vertalen (ITV) in Utrecht. Ik ben lid van het BDÜ, het Duits genootschap van tolken en vertalers, en van het VdÜ, het genootschap van vertalers van literaire en wetenschappelijke werken.

Voordien behaalde ik een diploma in de muziekpedagogie aan het conservatorium van Berlijn (2004) en een Master of Music aan het conservatorium van Antwerpen (2007). In 2018 behaalde ik een master in de Nederlandse taal- en literatuurwetenschap aan de Freie Universität Berlin.

Van 2004 tot 2015 heb ik in België gewoond, ondertussen woon ik weer in Berlijn.

stages:

Vertalingen voor de website van Leon de Winter (2012, www.hetvrijewesten.nl)

Ondertitelen bij de WDR media group in Keulen (2013)

Ondertitelen bij alias Film und Sprachtransfer (2013)

 

cursussen:

Redigeren (2013, Akademie des Deutschen Buchhandels)

Literair vertalen (2013, Literarisches Colloquium Berlin)

Literaire Vertaaldagen Amsterdam (2013)

Zinsbouw in de Duitse literatuur van de 18e tot de 21e eeuw (2014, Literarisches Colloquium Berlin)

Zomercursus Literair Vertalen (2014, ELV)

Audiodescriptie (2014, SDI München)

Ontwikkelingsbeurs van het Nederlands letterenfonds (2015)

Hieronymus-programma I en II van het Duitse vertalersfonds voor beginnende literaire vertalers (2015 en 2017)

Vertalen van non-fictie (2016)

Vertalen van graphic novels (2016)

Workshop over de Duitse Konjunktiv (2017, Literarisches Colloquium Berlin)

ViceVersa Nederlands-Duits (2019)

 

divers:

2016 heb ik bij het Groot Dictee der Nederlandse Taal (studentenversie) van bijna 150 deelnemers uit meer dan tien landen de eerste prijs behaald

 


Meinen Bachelor-Abschluss als Übersetzerin Niederländisch - Deutsch habe ich 2012 an der ITV-Fachhochschule in Utrecht gemacht. Ich bin Mitglied im Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ) und im Verband deutschsprachiger Übersetzer literarischer und wissenschaftlicher Werke (VdÜ).

Ursprünglich bin ich Musikerin und habe ein Diplom in Musikpädagogik (HdK Berlin, 2004) und einen Master in Musik (Musikhochschule Antwerpen, 2007). 2018 habe ich an der FU Berlin einen Master in niederländischer Sprach- und Literaturwissenschaft gemacht.

Von 2004 bis 2015 habe ich in Belgien gelebt, inzwischen wohne ich wieder in Berlin.

Praktika:

Übersetzungen für die Webseite von Leon de Winter (2012, www.hetvrijewesten.nl)

Untertitelung bei der WDR media group in Köln (2013)

Untertitelung bei alias Film und Sprachtransfer (2013)

 

Fortbildungen:

Lektorat (2013, Akademie des Deutschen Buchhandels)

Literaturübersetzen (2013, Literarisches Colloqium Berlin)

Workshop Literaturübersetzen (Literaire Vertaaldagen Amsterdam 2013)

Syntax in der Literatursprache des 18. bis 21. Jh. (2014, Literarisches Colloqium Berlin)

Sommerkurs Literaturübersetzen (2014, Expertisezentrum Literarisches Übersetzen Utrecht)

Audiodeskription (2014, SDI München)

Dreimonatiges Mentoratsprogramm des niederländischen Literaturfonds (Mentorin: Helga van Beuningen; 2015)

Hieronymus-Programm I und II für Nachwuchsübersetzer vom Deutschen Übersetzerfonds (2015 und 2017)

Non-Fiction professionell übersetzen (2016, EÜK Straelen)

Übersetzen von Graphic Novels (2016, EÜK Straelen)

Workshop zum Konjunktiv (2017, Literarisches Colloqium Berlin)

ViceVersa-Werkstatt mit Anne Folkertsma und Gregor Seferens (2019, EÜK Straelen)

 

Divers:

2016 habe ich beim Internationalen Studentendiktat Niederländisch mit knapp 150 Teilnehmern aus mehr als zehn Ländern den ersten Preis gemacht.


 

Ik ben lid van / Mitgliedschaften:

 

 

logo-vdue